5 ข้อ สั้นๆ ง่ายๆ กับการใช้ ShopSpot Board

On July 24, 2013 by Mo Worama

IMG_7268_2

หลายคนอาจได้ลองเล่น ลองช้อปใน ShopSpot กันแล้ว  วันนี้เรามาลองรู้จักกับอีกฟังก์ชั่นหนึ่งของแอพ ShopSpot นั่นก็คือ “Board” นั่นเองค่ะ  มันคืออะไร ไปดูกัน

เกี่ยวกับ ShopSpot Board

ShopSpot Board มีไว้เพื่อเป็น “สื่อกลาง”​ สำหรับสังคมชาว ShopSpot สมาชิกสามารถใช้เพื่อพบปะ สร้างเพื่อนใหม่  อัพเดตข้อมูลข่าวสาร  และช่วยเหลือกันในเรื่องต่างๆ ค่ะ

 

สั้นๆ ง่ายๆ กับการใช้ ShopSpot Board 

 1. โปรดใช้ข้อความที่สุภาพ
 2. ไม่ SPAM
 3. รับผิดชอบในสิ่งที่ตนพูด
 4. อัพเดตสิ่งที่มีประโยชน์
 5. ขอให้คอยช่วยเหลือกัน  ในเรื่องต่างๆ : )

 

กฎ ​กติกา มารยาท ในการใช้ Board (แบบยาว)

 1. ใช้ข้อความที่สุภาพ ไม่ใช้ข้อความในทางหยาบคาย ก้าวร้าว
 2. ห้ามส่งข้อความ SPAM เป็นโฆษณาซ้ำๆ ที่ทำให้เกิดความรำคาญแก่ผู้รับ
 3. ขอให้ผู้ใช้มีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ได้เสนอไป เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 4. พึงอัพเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก  โดยคำนึงถึงความเหมาะสม
 5. ขอให้มีน้ำใจอันดีแก่เพื่อนสมาชิก  โดยให้ความข่วยเหลือตามความสามารถ
 6. ห้ามเสนอข้อความอัน มีเจตนาก่อให้เกิดความขัดแย้ง  การทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยต้นเหตุแห่งความขัดแย้งดังกล่าว ไม่ใช่การแสดงความคิดเห็นโดยเสรีเช่นวิญญูชน พึงกระทำ
 7. ห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 8. ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น เบอร์เพจ, e-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
 9. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม
 10. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อความ  หรือ ban user ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎ กติกา มารยาทอันดีของสังคม ShopSpot โดยวิจารณญาน  และการตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

 

Credit (Header Ph0to) : http://mamiejanes.blogspot.com/2011/02/printers-drawer-bulletin-board.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>