Fixed Gear, the free style riding

On May 16, 2013 by Nickyrujipas

fixedGear-02

เมื่อปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนถนนในเมืองหลวงที่ไม่มีทีท่าว่าจะถูกแก้ไข ทำให้หลายคนหันมาเลือกใช้จักรยานในการเดินทางเพิ่มขึ้น ซึ่งจักรยาน Fixed Gear เป็นทางเลือกใหม่และเป็นที่นิยมมากในตอนนี้

Fixed Gear คือจักรยานที่มีเกียร์เดียวและล้อหลังไม่สามารถฟรีได้ ซึ่งเท้าจะต้องปั่นตามไปด้วยตลอด เดิมเป็นจักรยานใช้ส่งเอกสารเนื่องจากมีความรวดเร็วในการซอกแซกไปตามตรอกซอยหรือการจราจรที่ติดขัด นอกจากนี้ยังสามารถพกพาได้สะดวกเพราะมีขนาดเล็ก กะทัดรัด และน้ำหนักเบา ในปัจจุบันมีการปรับปรุงวัสดุเพื่อเพิ่มเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีความแข็งแรงมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามผู้ใช้ก็ต้องหาความรู้และฝึกฝนการใช้ให้คล่องเสียก่อน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยก่อนที่จะนำไปขี่ตามท้องถนนนะครับ

 

fixedGear-26 fixedGear-23

fixedGear-16 fixedGear-13

fixedGear-09 fixedGear-03

The following two tabs change content below.
Optimist, Economist, and Shopaholic.

Latest posts by Nickyrujipas (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>